fUSE maakt onderdeel

uit van een team van

opdrachtgever, adviseurs,

medewerkers, bewoners en

betrokkenen.

fUSE staat voor fuseren;

het samenbrengen van mensen,

wensen, creativiteit, expertise en

realiseerbaarheid,

ofwel alles wat nodig is

om te komen tot een fijn en

gezond gebruik: USE

 

 

 

fUSE:

 • verkent, ontdekt en wordt onderdeel van een proces.
 • heeft een vakoverstijgende attitude in een netwerk met partners en met verschillende disciplines
 • is proactief in initiatieffases en faciliteert multidisciplinaire werkverbanden om nieuwe projecten te ontwikkelen.
 • hecht grote waarde aan de kracht van de architectonische ruimte; het ondersteunt onze menselijke behoeften en biedt een inspirerende meerwaarde voor ons leven.
 • bereikt deze kwaliteit door onbevangen in een breed team van adviseurs en opdrachtgevers gezamenlijk te onderzoeken, inspireren, ontdekken, ondernemen en te realiseren.
 • laat het ontwerp aldus "groeien" door deze inzet van collectieve intelligentie en het samenbrengen van kennis en kunde.

 

De resultante is onbekend, technisch slim, verantwoord, breed gedragen en als een maatpak gegoten.

 

VISIE:

 • Een gebouw is slechts een onderdeel van een grotere context in proces, geschiedenis en toekomst
 • Gebouw, interieur en buitenruimte zijn één samenhangend geheel
 • Een gebouw gaat met eigenheid en karakter verbinding aan met de bestaande context.
 • In het interieur wordt ontwikkeld vanuit wensen ten aanzien van functionaliteit en comfort, vertaald in passende ruimte en materialisering.
 • Innovatie is bovenal een logische toepassing resulterend uit de opgave en onderzoek naar een passend antwoord.
 • energie-efficiëntie en duurzaamheid maken een onlosmakelijk en integraal onderdeel uit van alle aspecten van bouw, omgeving, mensen, proces en toekomst.
 • We kiezen voor eenvoud en eerlijk materiaalgebruik en besteden veel aandacht aan detaillering
 • Een goed gebouw is doordacht op alle schaalniveaus
 • 'Proces' is de tool om een ontwerp te laten 'groeien' vanuit alle betrokkenen
 • We werken bij voorkeur in een BIM omgeving waardoor faalkosten worden gereduceerd.
 • De uiteindelijke ruimte is een resultante van samenwerking. Een plek die daardoor eigen geworden is aan alle stakeholders en eindgebruikers.

 

WERKTERREIN:

 • Initiatieffase tot en met oplevering en nazorg van gebouwopgaven
 • architectuur en interieur
 • woningbouw
 • utiliteitsbouw
 • herbestemming
 • zorg
 • onderwijs
 • mixed-use
 • adviseur concepting en ontwikkeling

 

ADVIES en ONDERZOEK:

 • Actief lid van BNA onderzoek (zorg en onderwijs)
 • Ontwikkel-/huisvestingsadviseur Philadelphia zorg
 • Zorg voor leegstand' onderzoek naar herbestemming van leegstaand vastgoed voor zorghuisvesting
 • Gastspreker diverse onderwijsinstellingen en symposia oa. TU Delft, Creative industries, Hogeschool van Amsterdam.
 • Product Innovation Panel, commissielid
 • Geselecteerde participant Y2DM (agentschap nl, Ka-Sa, Heijmans, Architectuur Lokaal en vastgoedmarkt) platform innovatie van jonge ontwikkelaars en jonge architecten. O.a. Onderzoek naar vernieuwing in de zorg, krimpgebieden en leegstand.
 • Adviseur en initiator van diverse co-creatie projecten in opdracht en eigen initiatief. Ondermeer initiatiefgroep herbestemming blokhuispoort Leeuwarden, Green Team TU Delft, Business club real estate India.
 • Voormalig lid Board Berlage foundation

 

WERKMETHODIEK:

 • fUSE architectuur werkt in een netwerk met partners en verschillende disciplines
 • fUSE werkt vanuit de inhoud. Concreet door bijvoorbeeld mee te werken bij de klant, in ateliervorm op locatie of intensief door middel van workshops en excursies.
 • fUSE is in staat "all-engineering" teams samen te stellen met initiatiefnemers, gebruikers, bouwkundigen, ingenieursbureaus en ontwikkelende en uitvoerende partijen, afhankelijk van de vraag en opgave
 • fUSE zoekt naar een helder concept, na een gedegen inventarisatie van eisen en wensen
 • fUSE borgt door deze werkwijze een maximale integratie van verschillende disciplines
 • fUSE staat voor een gedegen intensieve ontwerpfase; deze verkort de tijd om van ontwerp tot uitvoering te komen

 

TEAM:


fUSE is een netwerkbureau. Passend bij de opgave wordt de juiste expertise en teamsamenstelling gecommuniceerd en afgestemd met de opdrachtgever. Elke opgave vraagt om een eigen benadering. Zo is bijvoorbeeld voor een opgave voor de TU Delft een team samengesteld voor integrale werkmethodiek in BIM maar zijn ook onderzoekers en studenten betrokken die vanuit de TU-inhoud een waardevolle aanvulling op het team hebben gehad. Andere voorbeelden zijn opgaves in de zorg waar nauw samengewerkt wordt met bijvoorbeeld kennisplatform healing environment of psychologen. Internationaal worden samenwerkingsverbanden gefaciliteerd met architectenbureau's en ingenieurs.

 

Armand Paardekooper Overman
Eric Paardekooper Overman

Olivier Brinckman

Redmer Weijer
Lieke Sauren
Maarten Thewissen
Wout Stilma
Ajay Saini
Maarten Scheurwater
Marieke Mannens
Joost Barendrecht